AxPro AxessProdukter
Comelit

Porttelefon


Avancerad teknik och design garanteras av ett internationellt varumärke


Comelit porttelefonutbud täcker alla behov från små till stora bostads-, företags- eller kommersiella byggnader.

Tilltalande design på det bredda produktutbudet ger valmöjligheter till varje tänkbar situation och behov i en modern livsstil.


IP-baserat system, med eller utan video för ett obegränsat antal användare.

2-trådssystem för enkel och kostnadseffektiv installation, framför allt i installationer där befintlig kabel redan finns.


Ta emot röst/video eller endast röstsamtal via svarsapparat, App eller direkt i mobil/hemtelefon.


Integrerat passersystem med möjlighet att öppna via QR-kod som enkelt kan skickas från användarens App.

Redigering av namnregister i porttelefon via App i mobilen, dator eller fjärruppkoppling.


Moduluppbyggd för anpassning till varje individuell installation.

Digitalt namnregister, knappsats eller analoga knappar, allt efter behov.

Anpassningsbar hemskärms layout med även företagslogotyp.


Comelit-Ultra
Comelit-svarsenheter
Comelit-ikall
Comelit-Ultra-PAC
Comelit-mini
Comelit-IKALL-METAL
Comelit-2638
comelit-quadra

Kataloger

Porttelefon sortiment

AxPro AxessProdukter

Comelits sortiment av

porttelefoner och svarsapparater

Allmän katalog

AxPro AxessProdukter

Allmän katalog med en del av Comelits produkter

Comelits värld

AxPro AxessProdukter

Comelits värld

SimpleBus1 och SimpleBus2

2-tråds porttelefonsystem med eller utan video


Porttelefonsystem för alla typer av byggnader med endast 2 ledningar för ljud, bild, låsöppning och driftspänning för en kostnadseffektiv och enkel installation.

Ledningen är opolariserad, vilket minskar risken för fel vid installation. SimpleBus innebär även okomplicerad och snabb programmering
av systemet eftersom svarsapparater adresseras med en DIP-switch och övrig programmering sker vid portapparaten.

Svarsapparater och porttelefoner finns att tillgå i flera olika varianter.


SimpleBus system från Bewator Siemens Vanderbilt


För att säkerställa att befintliga SimpleBus1 och SimpleBus2 system (som tidigare har sålts av Bewator Siemens Vanderbilt) får en korrekt och fortsatt service har AxPro tilldelats officiellt partnerskap av Comelit Group för service och support på svenska samt danska marknaden. Allt ifrån reservdelar till utbytes enheter finns att tillgå för att underhålla kundens system.

Varumärket SimpleBus är en egendom som tillhör Comelit och som tillverkare kommer Comelit att fortsätta att fullgöra sin skyldighet att garantera teknisk service för alla befintliga system, även om de inte omfattas av garantin. AxPro, som är Comelit officiella partner i Sverige, har rätt att tillhandahålla all nödvändig och önskad service runt omkring SimpleBus installationer.

Kontakta oss för hjälp med era befintliga SimpleBus system och mer info.

ViP

IP porttelefonsystem med eller utan video


IP porttelefonsystem via Ethernet-kabelanslutning, med eller utan video för ett obegränsat antal användare.


Idealisk för stora installationer utan avståndsbegränsningar där befintligt fastighetsnät redan finns.