AxPro AxessProdukter
Integritetspolicy

Integritetspolicy


Uppdaterad: 2018-05-24

Denna webbplats ägs och drivs av AxPro AxessProdukter AB, org.nr 556940-3081. AxPro AxessProdukter AB hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).


Nedanstående policy förklarar hur vi samlar in och använder personlig information. Vi förklarar även hur du kan begära ut, ändra eller ta bort din personliga information. Vårt mål är att våra processer och IT-system ska följa de linjer som är bestämda i den nya lagen GDPR, Dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25:e maj 2018.

 


1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats via formulär och ger samtycke, gör ett köp eller kommer i kontakt med oss i ett support ärande. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och företagsnamn.


Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.


2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:


  • Ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation
  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
  • Tillhandahålla anpassade annonser
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post
  • Administrera, ett erbjudande,en offert eller en undersökning
  • Utskick av nyhetsbrev


3. E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.


4. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.


Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.


Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.


5. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.


6. Vi använder oss av cookies

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.


 

7. Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, nyhetsbrev, relaterad produktinformation, supportärande, sälj, etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen längst ner i utskicket du får av oss, kontaktar oss via info@axpro.se eller på nedan angiven adress och telefon.


8. Kontroll över din personliga information

Du kan enkelt se vilka uppgifter vi sparar om dig via länken längst ner i utskicket du får av oss där möjlighet om att uppdatera informationen också finns. En gång per kalenderår kan du begära information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används genom att kontakta oss via info@axpro.se eller på nedan angiven adress och telefon.


9. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.
Kontakta oss:

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du erfar att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen nedan.