AxPro AxessProdukter
Mobile ID Läsare


Öppna dörren med din mobil


Architect högsäkerhetsläsare som läser det virtuella Mobile ID kortet som skickas till användarens mobil via online portal ger dig snabbt tillträde till dörren helt nyckellöst.

Med extra unika typer av accessläge så räcker det med att man bara närmar sig dörren utan att plocka fram mobilen eller med en lätt "knack" på mobilen öppna dörren om man vill.


Utöver den mobila lösningen Mobile ID läser Architect läsarna även PAC HF brickor och kort med bibehållen hög säkerhet framför allt mot klonings risken för taggar/brickor.

Det virtuella Mobile ID kortet kan återkallas och utan någon extra kostnad återanvändas till ny användare. 


Läsare för installationer som kräver flexibilitet och hög säkerhet helt enkelt.


            STid - Läsare för brickor, kort och Mobile ID


Architect One Blue


STid - RFID & Bluetooth Mullion högsäkerhetsläsare

Art. nr. 7257711


 • Lästeknik: PAC Ops Lite, PAC Ops, Mobile ID
 • Access läge: Kort, Fjärr, Knacka, Handsfree 
 • Läsavstånd 60mm, 20m för mobil ID
 • Utformat: PAC64. 9-15V DC, 130mA @ 12V

 • Accelerometerbaserad sabotage

 • Livstidsgaranti mot elektroniska fel

.


Architect A Blue


STid - RFID & Bluetooth Stadard högsäkerhetsläsare

Art. nr. 7257713


 • Lästeknik: PAC Ops Lite, PAC Ops, Mobile ID
 • Access läge: Kort, Fjärr, Knacka, Handsfree, Svep 
 • Läsavstånd 60mm, 20m för mobil ID
 • Utformat: PAC64. 7-28V DC, 150mA @ 12V

 • Accelerometerbaserad sabotage

 • Livstidsgaranti mot elektroniska fel

.


Mobile ID


STid - Mobile ID

Art. nr. 7257718


 • AES 128Bit kryptering
 • Motsvarar PAC Ops säkerhet
 • Unikt kortnummer utfärdat via en kunddedikerad webbportal

.