Passerbrickor och Kort

Kloning av passerbrickor/kort...

 

...är ett allvarligt problem som många organisationer står inför inom olika områden allt från bostadsföreningar till sjukhus, hotell, kommersiella lokaler och högsäkerhets anläggningar. För att klara detta problem har PAC utvecklat Oneprox™ Smart (Ops) teknik som kombineras med branschledande MIFARE® och DESFire® EV1 läsprotokoll och därmed leverera den högsta tillgängliga standarden för passersystem säkerhet inom branschen.

PAC´s unika sortiment av MT och HF-läsare, som omfattar denna AES 128bitars krypteringsteknik, minimerar risken för kloning och dubbletter vid användning tillsammans med PAC´s egna PAC OpsTM passerbrickor/kort.

AxPro AxessProdukter AB

010-70 60 360 / info@axpro.se